Aprobat de Consiliul Director  în anul  2017.

Art.1: ABR acordă anual, prin concurs,  următoarele premii:

  • Premiul „Ioan Bianu” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci naţionale
  • Premiul „V.A. Urechia” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci publice
  • Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci universitare
  • Premiul „Spiru Haret” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci şcolare
  • Premiul „Constantin Hamangiu” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci specializate.
  • Premiul „Dan Simonescu” – unui student al specializării Științe ale Informării și Documentării

Data limită de înscriere - 1 septembrie 2017.

Art.2: Pot candida pentru obţinerea premiului bibliotecarii membrii ABR care:

2.1.    Se remarcă prin activități în cadrul ABR desfășurate în ultimii 4 ani (mai puțin pentru premiul „Dan Simonescu”)

2.2.    Se remarcă prin activitate profesională și științifică.

Art.3: Persoanele alese în funcţii de conducere în cadrul organelor centrale ale asociaţiei - membrii Consiliului Director, membrii Birourilor de coordonare ale diviziunilor -, precum şi preşedinţii secţiunilor profesionale nu pot candida, pe perioada îndeplinirii mandatului, pentru acordarea premiilor ABR.

Art.4: Înscrierea la concurs se face prin completarea de către candidaţi a fişei de înscriere (Anexa). Fişele de înscriere vor fi semnate de către candidat şi contrasemnate de către conducătorul instituţiei tutelare/ și/sau președintele de filială.

Art.5: Înscrierea la concurs se face la secretariatul ABR sau la adresa indicată pe site-ul conferinţei naţionale a asociaţiei (adresă indicată de filiala ABR organizatoare), până la o dată stabilită şi anunţată de Consiliul Director, în fiecare an.

Art.6: Evaluarea candidaţilor se face, pe baza criteriilor generale şi specifice fiecărui tip de bibliotecă, de către o comisie desemnată şi aprobată de Consiliul Director al ABR:

  CRITERII PUNCTAJ MAXIM
a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare) 15 puncte
b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) 20 puncte
c) Gradul de implicare în activitatea profesională 15 puncte
d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR 50 puncte
  TOTAL 100 puncte

Art.7: Acordarea premiului se face de către un membru al Consiliul Director al ABR, pe baza punctajului final obţinut de candidat, în urma analizei dosarului de către comisia de atribuire a premiilor ABR.

Art.8: Se acordă Premiul “Dan Simonescu” unui student la specializarea Științe ale Informării și Documentării.

Art.9: Inscrierea la premiu se face pe baza unei lucrări în domeniul științelor informării, pe o temă aprobată de consiliu și a unei recomandări date de un cadru didactic. Dosarul va mai cuprinde un memoriu de activitate.

Art.10: În cadrul conferinței naţionale a asociaţiei  se vor acorda mai multe tipuri de  diplome: Diplomă de excelență, Diplomă de fidelitateDiplomă pentru recunoaşterea eforturilor de organizare a Conferinţei Naţionale a  ABR, alte tipuri de diplome propuse de către  Consiliul Director al ABR.

Sponsor principal

logo Softlink Central Europe ABR2017
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top